Situatietekening

Met de ontwikkeling van het plangebied wordt een bouwfront gevormd op zicht aan de Vierbundersweg. Het nieuwe bedrijventerrein zal vraaggericht uitgegeven gaan worden. De ontsluiting van het bedrijventerrein zal zich bevinden aan de achterzijde van de percelen, de huidige Zandeweg zal hierbij worden doorgetrokken. De nieuw te vormen bedrijven zullen op eigen terrein moeten gaan parkeren.

Qua bedrijfsactiviteiten wordt er ontwikkeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. De maximale bouwhoogte zal 15 meter bedragen.