In ontwikkeling: Bedrijventerrein Tichelrijt Zuid in Dongen

Aan de Steenstraat en de Zandeweg zijn wij bezig met een uitbreiding aan de zuidkant van het bedrijventerrein ‘Tichelrijt 1’. De nieuwe ontwikkeling ‘Tichelrijt Zuid’ betreft ruim 13.000 m² grond, geschikt voor bedrijfshuisvesting op maat.

Met de ontwikkeling van het plangebied wordt een bouwfront gevormd op zicht aan de Vierbundersweg. Het nieuwe bedrijventerrein zal vraaggericht uitgegeven gaan worden en is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. De ontsluiting van het bedrijventerrein zal zich bevinden aan de achterzijde van de percelen, de huidige Zandeweg zal hierbij worden doorgetrokken. De nieuw te vormen bedrijven zullen op eigen terrein moeten parkeren.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, hebben wij op 15 december 2023 de procedure opgestart voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Deze wordt naar verwachting binnenkort door de gemeenteraad vastgesteld. Zodra het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk wordt, zullen wij het bedrijventerrein verder uit geven.  

Qua ontwikkeling is reeds een aanvang gemaakt met Fase 1 van Tichelrijt Business Centre. De units zijn inmiddels allemaal verkocht en zijn in aanbouw. Na vaststelling zal gestart worden met Fase 2 en Fase 3 van de ontwikkeling.

-    Fase 1: Tichelrijt Business Centre
-    Fase 2: Tichelrijt Business Centre II 
-    Fase 3: Bedrijfshuisvesting op maat

Heeft u interesse in een bedrijfs-/kantoorunit in Tichelrijt Business Centre Fase II of bent u op zoek naar bedrijfshuisvesting op maat? Vul dan het reactieformulier in bij de betreffende fase en u wordt op de hoogte gehouden van de verkoopprocedure.