Plangebied

Het plangebied wordt aan de noord- oostzijde begrensd door de Vierbundersweg, en aan de zuid- westzijde door de Zandeweg. Het plangebied wordt omringd door het Bedrijventerrein Tichelrijt en het Golfcentrum Dongen.  In de directe omgeving van het plangebied komen voornamelijk industriefuncties voor met uiteenlopende milieu categorieën. Links van het plangebied wordt nu gewerkt aan Tichelrijt Business Centre. Een ontwikkeling voor kleinere ondernemers. Daarnaast is Hoppenbrouwers bezig met een nieuw regiokantoor.

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 17.000 m². Hierbinnen wordt ruimte gecreëerd voor bedrijven wegen en landschappelijke inpassing.