Bedrijfshuisvesting op maat

  • Image
  • Image

Op het resterende kavel naast de bedrijfsverzamelgebouwen 'Tichelrijt Businesse Centre I en II' zijn er mogelijkheden voor het aankopen of huren van een turn-key bedrijfsobject. In totaal is er ruim ca. 10.000 m² grond beschikbaar, waarvan ca. 8.000 m² bebouwd mag worden.

Met de ontwikkeling van het plangebied wordt een bouwfront gevormd op zicht aan de Vierbundersweg. Het nieuwe bedrijventerrein zal vraaggericht uitgegeven gaan worden en is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. Alle nieuwe objecten zullen geheel op maat ontwikkeld worden. Het betreft een unieke kans om samen met ons een bedrijfsgebouw te realiseren dat aan al uw wensen voldoet.

De ontsluiting van het bedrijventerrein zal zich bevinden aan de achterzijde van de percelen, de huidige Zandeweg zal hierbij worden doorgetrokken. De nieuw te vormen bedrijven zullen op eigen terrein moeten parkeren.

Heeft u interesse in een bedrijfskavel op Tichelrijt-Zuid en wilt u met ons van gedachten wisselen over een turn-key bedrijfsobject? Vul dan onderstaand reactieformulier in met een eerste indicatie van uw persoonlijke programma van eisen.

Bedrijfsgevevens
Contactpersoon
Algemeen
Personeel
Voorkeuren